HAKKIMIZDA

GRANIT; iş dünyası ile danışmanlık firmaları ve kamu otoritesi arasında mevcut olan anlayış, beklenti ve yaklaşım farklılıklarından hareket ederek 1997 yılında; üst düzey kalitede, yenilikçi, ihtiyaçlara ve uluslararası standardlara uygun mali risklerin kontrolü ve yönetimi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri ile yönetim danışmanlığı hizmetlerinin, ekonomi, işletme, finans ile vergi hukukunun, ticaret hukukunun entegre edillerek uygulanmasına öncülük etmiştir.

Yakın zamana kadar, “çok uluslu şirket” deyimi “büyük şirketler” ile özdeşleştiriliyordu. Oysa ki; günümüzün en önemli trendi olan küreselleşme; her büyüklükteki şirketler için yeni ve farklı iş ve yatırım fırsatları sunuyor. Bu değişimin ve gelişmelerin farkında olan bir çok küçük ve orta ölçekli şirket, hem uluslararası piyasalarda iş ve yatırım yapmanın avantajlarından yararlanıyor, hem de risklerini minimize ediyor. GRANİT; hem uluslararası iş imkanlarını, hem de uluslararası standardlarda profesyonel danışmanlık hizmetlerini şirketinize tanıştırıyor.

GRANİT'in ortaklarının, personelinin ve çözüm ortağı olarak işbirligi yaptığı danışmanların; yurt dışında, uluslararası piyasalarda, özel sektörde ve kamu kesiminin değişik birimlerinde ve kademelerinde üst seviyelerde görev almış olmaları sayesinde; kamu kuruluşlarının dolayısıyla da yerli ya da yabancı özel sektörün her hangi bir işten ve biribirinden beklentilerinin daha kolay, etkili, tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanır.

Turkish British Chamber of Commerce and Industry Transfer Pricing Associates

 

FETHİ ŞAHİN HOROZ (Ankara Ofis)
fsh@granitymm.com

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Ve Maliye Bölümü Mezunu. Nashville TN/USA'de Vanderbilt University'de Ekonomi alanında M.A. derecesi. İngiltere’de Avrupa Para Sistemi konusunda bir yıl süreli araştırma.

Maliye Bakanlığı'nda ve özel sektörde toplam 31 yıllık mesleki deneyim:
Maliye Eski Başmüfettişi. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nda sırasıyla Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Cenevre'de Birleşmiş Milletler nezdinde Maliye Temsilcisi, Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Ekonomist, Yeminli Mali Müşavir, Gümrük Danışmanı, Ankara YMM Odası Üyesi.
Yabancı Dil: İngilizce

MURAT TENEKECİOĞLU (İstanbul Ofis)
muratt@granitymm.com

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu. İngiltere’de University of Leicester’de Kamu Politikaları Ekonomisi alanında M.A. derecesi. İngiltere’de Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi ve Transfer Fiyatlandırması konusunda bir yıl süreli araştırma.

Maliye Bakanlığı'nda ve özel sektörde toplam 26 yıllık mesleki deneyim:
Maliye Eski Başmüfettişi.

BDDK/TMSF Bankalarında Denetim Kurulu Üyeliği, Basbakanlik Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Daire Başkanlığı, ÇINKUR Çinko-Kurşun Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Bankasi Türk Kamu Mali Yönetiminin Modernizasyonu Projesinde Yöneticilik, özel bir yatırım danışmanlığı firmasında Başkan Yardımcılığı yaptı. Birçok yabancı firmanın yanında, Kanada-Hydro Quebec International, Wales Trade International, Northern Ireland Textile Association, Invest in Northern Ireland gibi uluslararası şirket ve mesleki kuruluşların Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Ekonomist, Yeminli Mali Müşavir, İstanbul YMM Odası Üyesi, Türkiye Yönetim Danışmanları Derneği Üyesi.
Yabancı Dil: İngilizce

BİLGEHAN GÖKMEN (İstanbul Ofis)
bgokmen@granitymm.com

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. ABD'de Western Michigan University'de Ekonomi alanında M.A. derecesi ve ABD vergi sistemi konusunda bir yıl süreli araştırma.

Maliye Bakanlığı ve özel sektörde toplam 23 yıllık deneyim:

Maliye Eski Müfettişi.

Price Waterhouse Türkiye Vergi Müdürü

Deloitte & Touch Türkiye Vergi Müdürü

Ekonomist, Yeminli Mali Müşavir, İstanbul YMM Odasi Üyesi.
Yabancı Dil: İngilizce

 Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com