HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Benchmarking (Ekonomik / Karşılaştırılabilir Analiz)

Fonksiyonel analizi tamamlamak üzere, ilişkili kişiler arasında gerçekleşen işlemlerin emsallerinin analiz edilmesini ve özellikle fiyat, bedel ve kar marjı bakımlarından bunlarla karşılaştırılarak emsallerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesini, hesaplanmasını, tevsik edilmesini, ilişkili kişiler arasında uygulanacak fiyalandırma kriterlerinin ve bunların sıhhatinin analiz edilmesini, uluslararası kabul görmüş datalar (AMADEUS Pan-European Database) kullanılarak, simülasyonlar ve karşılaştırılabilirlik analizleri (benchmarking) yapılmasını, hesaplanan ve bulunan sonuçlara göre emsallere uygunluk bakımından zorunlu ve gerekli a’yarlamaların yapılmasını, uygulanacak en iyi transfer fiyatlandırması yönteminin ne olduğunun OECD Kurallarına, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ve mevzuatımıza göre uluslararası kabul görecek biçimde ve detayda belirlenmesini kapsar. Karşılaştırılabilirlik Analizine (Benchmarking) dayanmaksızın transfer fiyatlandırması yöntemi seçimi ciddi oranda yanılgı içerebilir.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com