HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

Denetim (Audit)

GRANİT; ihtiyari ve isteğe bağlı olarak, özel ve risk kontrolü amaçlı denetim kapsamında; Şirket yönetiminin hazırlamış olduğu mali tabloların yanıltıcı olup olmadığını, Şirketin mali durumunu doğru, gerçek ve adil bir şekilde yansıtıp yansıtmadıklarını, mali tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının ve yapılan fiziki-kaydi envanter, değerleme işlemlerinin uygun ve yeterli olup olmadığını, önemli hata payı, düzensizlik, risk veya yolsuzluk içerip içermediğini, uluslararası standardlara (ISA/IFRS), hem ulusal hem de uluslararası düzeyde IFAC tarafından belilenen mesleki etik ilkelerine ve kurallarına uygun olarak denetleyip, raporlamaktadır.

GRANİT, özel denetim kapsamında ayrıca; due diligence/risk ve uygunluk denetimi/ölçümü hizmetlerini her biri ekonomi, işletme, finans, vergi, sosyal güvenlik, ticaret hukuku ve diğer yasal düzenlemeleri birlikte dikkate alan partnerleri vasıtasıyla uluslararası standartlarda ve kalitede sunmaktadır.

İhtiyaca ve duruma göre değişmekle birlikte, özel uygunluk ve risk denetim ve ölçüm hizmetlerimiz,

Şirketlerin;

• Hukuki, idari, mali, ekonomik, fonksiyonel profillerinin çıkarılması,

• Finansal risklerinin denetimi, değerlendirilmesi ve hesaplanması,

• Mali tablolarının, mali tablolar içindeki ve dışındaki risklerinin denetimi, değerlendirmesi ve hesaplanması,

• Finansal yapısının ve performansının tespit edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Finansal planlama, tahminleme, bütçeleme, işletme sermayesi, maliyet/kar merkezleri, yönetim raporlamaları ile ilgili verilerin ve sonuçların kontrolü ve değerlendirilmesi,

• Vergi ve ceza risklerinin vergi incelemesi simulasyonu yapılarak denetlenmesi, tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,

• İstihdam ve sosyal güvenlikle ilgili idari para cezası risklerinin sosyal güvenlik denetimi simulasyonu yapılarak denetlenmesi, tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,

• İşlemlerden ve sözleşmeden doğan taahhüt ve yükümlülükleri, yasal yükümlülükleri ile ilgili risklerinin tespit edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi.


 


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com