HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Fonksiyonel Analiz

İlişkili kişilerin tespitinde kullanılacak kriterlerin, organizasyonel yapı, varlıklar, faaliyetler, piyasa koşulları, sektör analizleri, iş stratejileri dahil fonksiyonel analiz vasıtasıyla ilişkili kişiler arasında yapılan sözleşmelerin, işlemlerin, iş akışlarının, risklerin analiz ve test edilmesini kapsar.

Bu kapsamda, aşağıdaki çalışma ve analizler gerçekleştirilir:

  • Kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve yerine getirilen fonksiyonlar,

  • “Sorumluluk Merkezleri” (Responsibility Centers), “Harcama Merkezleri” (Expense Centers), “Maliyet Merkezleri” (Cost Centers), “Gelir Merkezleri” (Revenue Centers), “Kar Merkezleri” (Profit Centers) ve Yatırım Merkezleri (Investment Centers),

  • İş süreçleri analizi; satınalma, piyasa araştırması ve ticaret, işleme-montaj-üretim, pazarlama ve satış, lojistik,

  • Maddi sabit kıymetler ve gayrı maddi sabit kıymetler, fikri haklar (patent, know-how, lisans, endüstriyel dizayn vb)

  • Ürün yükümlülük riski, faaliyet riski, garanti riski, piyasa riski, kur farkı riski, stok riski , kredi riski, kapasite riski, tasfiye riski, lojistik riski ve çevre riski


Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com