HİZMETLER - Gümrük Uygulamaları

Gümrük Kıymeti

Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi, ödenecek ve/veya teminata bağlanacak gümrük vergilerinin hesaplanması için gerekli ve zorunludur. Kıymetin doğru olarak hesaplanması, gümrük vergilerinin de doğru hesaplanması; böylece gereksiz olarak fazla vergi ödenmesinin önüne geçilmesi , eksik vergi ödenmesi nedeniyle cezalar ve ilave mali külfetlerle karşı karşıya kalınmasının önlenmesi bakımından önemlidir.

GRANİT, gümrük işlemlerinin yapılmasından önce ve sonra gümrük kıymetinin doğru hesaplanması  ve bu konudaki ihtilafların çözümü konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Gümrük kıymeti ile transfer fiyatlandırması arasındaki bağın uluslar arası standartlarda sağlanması konusunda GRANİT, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasındadır.

Ayrıca, Gümrük Vergileri konusunda idare ile ihtilafa düşen mükelleflere de gerekli danışmanlık hizmetleri  tecrübeli  üst düzey yöneticilerimiz tarafından bizzat sunulmaktadır.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com