HİZMETLER - Gümrük Uygulamaları

Gümrük Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat,Transit, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve Antrepo gibi gümrük rejimlerinin uygulanması ile ilgili gümrük mevzuatında ve diğer ilgili alanlarda yer alan hükümler ve kurallarla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi suretiyle firmaların, karar vermeden önce, bu rejimlerin sağlayacağı imkanların ve getireceği yükümlülüklerin neler olduğunu tam ve doğru olarak bilmelerini ve böylece isabetli kararlar almalarını sağlamak, gereksiz olarak adli ve/veya idari takibatlara maruz kalmalarını önlemek öncelikli amacımızdır. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangilerinin uygun ve yararlı olacağının belirlenmesi; eşyanın gümrük tarifesi ve menşei konularında da firmaların en doğru ve isabetli kararları vermelerini sağlayacak üst düzey danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen yerli ve yabancı firmalara gümrük ve diğer ilgili mevzuat/düzenlemeler çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle, ekonomik faydalarını maksimize etmelerine destek sağlanmaktadır.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com