HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

IFRS

Merkezi Londra’da bulunan ve 15 üyeden oluşan Uluslarararası Muhasebe Standardları Kurulu (IASB) tarafından hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standardlarının; 120 ülkede halka açık şirketler tarafından kullanılması zorunlu veya ihtiyari olarak kabul edilmiş, 90 ülkede ise, özellikle bağımsız dış denetim raporlama standardları bakımından kabul edilmiştir.

Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına göre tutulan muhasebe kayıtlarının ve hazırlanan mali tabloların; IFRS’ye uygun mali tablolara dönüştürülmesi genellikle yabancı sermayeli şirketler tarafından konsolidasyon amaçlı olarak talep edilmektedir. Diğer taraftan, yabancı sermayeli şirketlere Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına göre hazırlanmış olan muhasebe kayıtlarını ve mali tablolarını kendi ülkelerinde uygulanmakta olan muhasebe sistemine ve mali tablolara dönüştürme hizmetleri sunulmaktadır.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com