HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

KDV İadesi

Tam istisna kapsamında, Katma Değer Vergisi’nden istisna edilen işlemler sebebiyle yüklenilen, ancak KDV indirim mekanizması yoluyla indirilemeyen KDV’lerin, indirimli orana tabi mal ve hizmetlerle ilgili KDV işlemleri sebeiyle yüklenilen, ancak KDV indirim mekanizması yoluyla indirilemeyen KDV’lerin ve iade hakkı tanınan diğer işlemler sebebiyle iade hakkı doğan KDV’lerin YMM tarafından incelenip, denetlenip, onaylanarak rapora bağlanması suretiyle nakden KDV iadesi alınması hizmetlerimizi kapsar. Ayrıca, yıl içinde mahsuben alınan KDV iadelerinin yıl sonu itibariyle YMM tarafından denetlenip, KDV İadesi Tasdik Raporu düzenlenmesi, KDV iadesi ile ilgili ihtilaflar konusunda sunulan müşavirlik hizmetlerimizi kapsar.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com