HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

Muhasebe

Şirketlerde sadece yasal zorunluluk amacıyla vergi bakımından defter tutulması dönemi sona ermiştir. GRANİT; bilgi ve raporlama sistemi aracı olarak ve muhasebeden beklenen tüm fonksiyonları ifa etmek üzere; genel muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi sistemi kurulması ve mevcut sistemin geliştirilmesi, optimal tek düzen muhasebe hesap planının belirlenmesi ve uygulanması, muhasebe, vergi, SGK vb. yükümlülükleriniz ile ilgili uygunluk ve mali risk tespit denetimlerinin yapılması hizmetlerini sunuyor.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com