HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Transfer Fiyatlandırması riskini anlaşma süresince ortadan kaldırmak için; ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanacak transfer fiyatının; işlem gerçekleştirilmeden önce Maliye Bakanlığı ile yapılan ve en fazla 3 yıl süreli olan Peşin Fiyat Anlaşmaları, süre bitiminde yeniden uzatılabilir.

Peşin Fiyat Anlaşmaları da faaliyetlere, satışlara, maliyet ve giderlere, yasal düzenlemelere, ekonomik, finansal, muhasebesel konulara ilişkin kritik önemde varsayımlara, analizlere ve hesaplamalara dayanır. Üzerinde anlaşılan Transfer Fiyatlandırması yöntemi, anlaşmanın uygulama koşullarına ilişkin usül ve esaslar gibi önemli konuları içerir.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com