HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması Planlaması

Transfer Fiyatlandırması Planlaması/Fizibilitesi hizmetlerimiz özet olarak;

• İlişkili kişilerin tespitinde kullanılacak kriterlerin analiz ve test edilmesini,

• Organizasyonel yapı, varlıklar, faaliyetler, piyasa koşulları, sektör analizleri, iş stratejileri, fonksiyonel ve ekonomik analizler vasıtasıyla ilişkili kişiler arasında yapılan sözleşmelerin, işlemlerin, iş akışlarının, risklerin analiz ve test edilmesini,

• Bu işlemlerin emsallerinin analiz edilmesini ve özellikle fiyat, bedel ve kar marjı bakımlarından emsallerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesini,

• İlişkili kişiler arasında uygulanacak fiyalandırma kriterlerinin ve bunların sıhhatinin analiz edilmesini,

• Uluslararası kabul görmüş datalar (AMADEUS Pan-European Database) kullanılarak, simülasyonlar ve karşılaştırılabilirlik analizleri (benchmarking) yapılmasını, bulunan sonuçlara göre zorunlu ve gerekli a’yarlamaların yapılmasını,

• Uygulanacak en iyi transfer fiyatlandırması yönteminin ne olduğunun OECD Kurallarına, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ve mevzuatımıza göre uluslararası kabul görecek biçimde ve detayda belirlenmesini,

• Transfer fiyatlandırması konusunda vergi mükelleflerine yüklenen bildirim, tevsik ve saklama görev ve sorumlulukların belirlenerek, hangi ölçülerde ve sıhhatle yerine getirilmiş sayılacağının belirlenmesini,

• Transfer Fiyatlandırması ile Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasının mukayese edilmesini,

• Transfer fiyatlandırması konusunda ilişkili kişilerin mevcut risklerin planlanmasını ve yönetimini,

• Raporlama ve/veya hizmetiçi eğitim kapsamında şirketiniz ilgililerinin bilgilendirilmesini kapsar.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com