HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Uyuşmazlıkların Çözümü

Transfer Fiyatlandırması ile vergi değeri ilişkisi ve bu ilişkinin gerisindeki bilgi yetersizliği dahil çeşitli zaaflar sebebiyle; Transfer Fiyatlandırması uygulamasında vergi mükellefleri ile vergi idaresini gereksiz yere karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle, ülkemizde; “ben yazayım da sen mahkemeye git” anlayışı ile vergi adaletini zedeleyerek yapılan vergi incelemeleri ve tanzim edilen vergi inceleme raporlarının; vergi mükellefleri ile vergi idaresi ilişkilerini oldukça germesi kaçınılmaz görünmektedir. Şüphesiz ki; bu konuda vergi mükellefleri kadar vergi idaresine de düşen görev ve sorumluluklar mevcuttur.

GRANİT; diğer mali konularda olduğu üzere, Transfer Fiyatlandırması konusunda olası veya vukubulan uyuşmazlık ve ihtilaflarınızın inceleme sırasında temsil, uzlaşma veya vergi yargısı yoluyla çözümü konusunda ihtisasa ve deneyime yönelik hizmet sunarak, mali risklerinizi yönetip, minimize etmektedir.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com