HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

Vergi Planlaması / Mali Planlama

Çok vergi ve sosyal güvenlik primi ödediğinizden şikayetçi olduğunuzu biliyoruz. Çünkü, gerçekten çok vergi ve sosyal güvenlik primi ödemeniz isteniyor. Günümüzde, vergi vermek ve sosyal güvenlik primi ödemek kadar, vergi ve sosyal güvenlik primi alıp, tahsil etmek de zor. Vergi incelemesi ve vergi cezası riski, sosyal güvenlik denetimleri; hem vergiyi hem de sosyal güvenlik primlerini şirketiniz için en pahalı finansman metoduna dönüştürebilir. Vergi ve sosyal güvenlik primleri; vergi veya prim eksik beyan edip, kayıtdışı istihdam ve ekonomi yoluyla “kaçırarak” planlanmaz, “kaçınarak” planlanır.

Ekonomideki kaynak yaratma sıkıntısı; hem Hazine'yi hem de birer girişimci olan vergi mükelleflerini/işyerlerini zorluyor. Vergi ve sosyal güvenlik primleri kanunlarla konulup, alındığına göre, şirketlerin vergi kanunları ve sosyal güvenlik düzenlemeleri karşısında iyi, dogru ve yasal pozisyon almaları; üzerlerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükünü ve risklerini azaltmalarını sağlar. Şirketlerin her yılın sonunda kar-kazanç-vergi hesaplamak yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü ve riskini önceden hesaplayabilmeleri, ciddi ve esnek vergi planlamaları yaparak, kurumsal bir vergi politikası izlemeleri ve yasal vergi tasarrrufu haklarını sonuna kadar kullanmaları gerekir. Deneyimli uzmanlar tarafından yapılan yasal vergi ve sosyal güvenlik planlamaları, şirketinizden sağladığınız kazanç ve kar paylarının katlanmasına neden olur.

Yasal sınırlar çerçevesinde, şirketinizin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyetin vergi mevzuatı (kanunlar, tebliğler, iç genelgeler, karanameler, muktezalar, içtihadlar) karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırabilmelerine imkan sağlar. Aynı durum ve sonuç; hatalı, yanlış ve eksik sosyal güvenlik bilgisine ve yorumlarına dayalı istihdam politikalarından kaynaklanan ekonomik kayıp, zarar, tazminat ve cezalar için de geçerlidir.

Kanunlara aykırı olarak, şirketin ve ortakların ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödemesi, ödemesi gerekenden daha az sosyal güvenlik primi ödemesi ne kadar riskli ve zarar doğurucu ise, kanuni olarak ödemesi gereken vergiden/sosyal güvenlik priminden daha fazla vergi/sosyal güvenlik primi ödenmesi de o kadar gereksizdir, şirket kaynaklarının israfıdır, zaradır. Bu durumu gören yöneticilerin, vergi/SGK planlaması ve vergi/SGK politikasının klasik muhasebecilikten çok daha fazlasını ifade ettiğini anlıyor olmaları gerekir.

Türkiye’de vergi ve sosyal güvenlik planlaması; şirketlerdeki zihniyet değişiminin ve modern işletmecilik anlayışının somut bir göstergesidir.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com