HİZMETLER - Yeminli Mali Müşavirlik

İş yapmak; vergi beyannamesi vermek ve vergisel yükümlülükleri yerine getirmek ile özdeştir. Şekli bir denetim yaptırarak; Şirketinize gerçek bir denetimden beklenen değerleri katamayacağınız gibi, mali risklerinizi kontrol altına alamazsınız, ancak, kabusa dönüştürürsünüz. Sorunları biriktirerek de çözemezsiniz. Yeni düzenlemeler; her şirketin beş yılda bir kez olmak üzere, vergi idaresi tarafından en az bir kez vergi incelemesine alınmasını şart koşuyor. Denetim raporlarının hatalı, yanlış ve yanıltıcı olarak olumlu görüş bildirerek düzenlenmesi ve büyük şirketlerde peşpeşe iflaslarla sonuçlanan skandallar sonucunda, ABD'de yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Yasası; şirketlere ve yöneticilerine, kurumsallaşma, mali risklerin iç ve dış denetim vasıtasıyla kontrol edilmesi, uluslararası mesleki etik standardlarına uygun olarak düzenlenmiş raporlar üzerinden değerlendirilmesi, tasarruf sahiplerinin korunması görev ve sorumluluğunu vererek, aksine davranışlar için ağır cezalar düzenlemiştir. Bu yasada yer alan bir çok kural ve ağır müeyyide Sarbanes Oxley Kuralı olarak hemen hemen tüm dünya ülkelerinde kısmen dahi olsa kabul görüp, uygulanmaktadır.

GRANIT; uluslararası kabul gören standardllarda ve kalitede, tamamen farklı bir anlayışla finansal ve vergi risklerinizin değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi amaçlarına hizmet eden; hem risk önleyici hem de koruyucu mahiyette yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunuyor.

Şirket ortaklarınıza ve vergi idaresine karşı; gereksiz sorun, mali külfet ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla; faaliyetlerin niteliklerinin vergi kanunları karşısındaki durumunun ve gerçekliğinin, işlemlerin mevzuata uygunluğunun, düzenliliği ve doğruluğunun, muhasebe hesaplarının ve kayıtlarının güvenilirliğinin, organizasyonun verimliliğinin ve etkinliğinin, sayılanların tümünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için denetim ve raporlama, vergi planlaması, hizmetleri sunuyor.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com