Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

GRANİT Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık; tam tasdik, KDV iadesi, özel denetim, due diligence, vergi planlaması, vergi inceleme danışmanlığı, vergi ihtilaflarının önlenmesi ve giderilmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması için mali müşavirlik, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi, çifte vergiyi önleme anlaşmalarının uygulaması, BEPS, dijital ekonomi ve blok-zincir çözümlerinin vergilendirilmesi, transfer fiyatlandırması planlama-analiz- raporlama hizmetleri, gümrük danışmanlığı, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, vergi ve yatırım teşvikleri gibi mali danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Uluslararası Vergilendirme

   Uluslararası Vergilendirme 

 • Vergi Teşvikleri Ve Destekleri

   Vergi Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri

   Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Kobi Destekleri

   Kobi Destekleri 

 • Uluslararası Hibe Ve Destekler

   Uluslararası Hibe Ve Destekler 

 • Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi

   Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi 

 • Vergi Planlaması - BEPS

   Vergi Planlaması - BEPS 

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü

   Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü 

 • Vergi İnceleme Müşavirliği

   Vergi İnceleme Müşavirliği 

 • Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim

   Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim 

 • KDV İadesi

   KDV İadesi 

 • Tam Tasdik

   Tam Tasdik 

 • Transfer Fiyatlandırması Planlaması

   Transfer Fiyatlandırması Planlaması 

 • Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz

   Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz 

 • Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu

   Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu 

 • Peşin Fiyat Anlaşmaları

   Peşin Fiyat Anlaşmaları 

 • Transfer Fiyatlandırması Raporları

   Transfer Fiyatlandırması Raporları 

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları 

 • Gümrük Değeri ve Vergi Değeri

   Gümrük Değeri ve Vergi Değeri 

 • Uyuşmazlıkların Çözümü

   Uyuşmazlıkların Çözümü 

 • Gümrük Rejimleri

   Gümrük Rejimleri 

 • Gümrük Kıymeti

   Gümrük Kıymeti 

 • Uygunluk Denetimi

   Uygunluk Denetimi 

 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü

   Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

Güncel Konular

Şirketlerce Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerinin Muhasebesi Ve Vergilendirilmesi

1 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3 no.lu bölümünde; bedelsiz olarak elde edilen pay (hisse) senetlerinin nasıl işleme tabi tutulacağını ve bunların satışından sağlanan kazançların nasıl vergilendirileceği açıklanmıştır. Buna göre; bedelsiz verilen hisselerin sebebinin sermaye yedekleri ya da dönem karından ayrılan yedek akçeler olup olmaması önem taşımaktadır, dikkate alınmalıdır. Düzenlemeye göre;

“Sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaması gerekir. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan hisselerin sadece adedi değişecek, bedelinde değişme olmayacaktır.”

“Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

Detaya Git