Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

GRANİT Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık; tam tasdik, KDV iadesi, özel denetim, due diligence, vergi planlaması, vergi inceleme danışmanlığı, vergi ihtilaflarının önlenmesi ve giderilmesi, vergi mahkemelerinde dava açılması için mali müşavirlik, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi, çifte vergiyi önleme anlaşmalarının uygulaması, BEPS, dijital ekonomi ve blok-zincir çözümlerinin vergilendirilmesi, transfer fiyatlandırması planlama-analiz- raporlama hizmetleri, gümrük danışmanlığı, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, vergi ve yatırım teşvikleri gibi mali danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Uluslararası Vergilendirme

   Uluslararası Vergilendirme 

 • Vergi Teşvikleri Ve Destekleri

   Vergi Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri

   Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri 

 • Kobi Destekleri

   Kobi Destekleri 

 • Uluslararası Hibe Ve Destekler

   Uluslararası Hibe Ve Destekler 

 • Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi

   Dijital Ekonominin ve Blok-zincir Çözümlerinin Vergilendirilmesi 

 • Vergi Planlaması - BEPS

   Vergi Planlaması - BEPS 

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü

   Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü 

 • Vergi İnceleme Müşavirliği

   Vergi İnceleme Müşavirliği 

 • Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim

   Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim 

 • KDV İadesi

   KDV İadesi 

 • Tam Tasdik

   Tam Tasdik 

 • Transfer Fiyatlandırması Planlaması

   Transfer Fiyatlandırması Planlaması 

 • Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz

   Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz 

 • Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu

   Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu 

 • Peşin Fiyat Anlaşmaları

   Peşin Fiyat Anlaşmaları 

 • Transfer Fiyatlandırması Raporları

   Transfer Fiyatlandırması Raporları 

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları 

 • Gümrük Değeri ve Vergi Değeri

   Gümrük Değeri ve Vergi Değeri 

 • Uyuşmazlıkların Çözümü

   Uyuşmazlıkların Çözümü 

 • Gümrük Rejimleri

   Gümrük Rejimleri 

 • Gümrük Kıymeti

   Gümrük Kıymeti 

 • Uygunluk Denetimi

   Uygunluk Denetimi 

 • Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü

   Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Granit Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

Güncel Konular

Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Uygulaması

1.9.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapmıştır. OECD transfer fiyatlandırması rehberine uyum sağlamak üzere yapılan söz konusu değişikliklerden sonraki TF mevzuatımızdaki önemli hususları hatırlatmak üzere bu bilgi notu hazırlanmıştır. Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/5520/transferteblig1degisen2.pdf

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nedir?

Transfer Fiyatlandırması; gerçek kişi veya tüzel kişi, dar mükellef veya tam mükellef ayrımına gidilmeksizin (çokuluslu şirketler, grup şirketleri, aile şirketleri, ortakları arasında aynı kişi bulunan şirketler gibi)  ilişkili kişiler arasındaki mal, hizmet ve hakların alım-satımı, kiralanması, istihdam -ücret, ikramiye, huzur hakkı vb- ödünç para alıp verme, imalat, inşaat gibi işlemlerde uygulanan fiyattır.

İlişkili kişiler arasında uygulanan fiyat olan transfer fiyatlandırması sorun değildir. Sorun olan, piyasadaki arz ve talep koşullarının dışına çıkılarak uygulanan transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılması suretiyle örtülü kazanç dağıtmaktır. İlişkili kişiler arasındaki fiyat ya da bedel keyfi olarak belirlenip uygulandığında veya “manipüle edildiğinde”; işleme taraf olan ilişkili kişilerin gelir, kar veya maliyetleri, dolayısıyla da vergi matrahları değişir ve cezalı vergi düzeltmesi yapılmasını gerekebilir. Bu nedenle, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerin bedellerinin/fiyatlarının piyasadaki “emsallerine” uygun olarak belirlenmesi yasal zorunluluktur.

Transfer fiyatlandırması sorununu önlemek veya olup olmadığını anlamak için; öncelikle ilişkili kişilerin kimler olduğunun tespit edilmesi, sonra da ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerin emsallerine (veya emsal fiyat aralığına) uygun olup olmadığının somut olarak belirlenmesi gerekir.

Detaya Git