Hizmetlerimiz

Gümrük Kıymeti


Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi, ödenecek ve/veya teminata bağlanacak gümrük vergilerinin hesaplanması için gerekli ve zorunludur. Kıymetin doğru olarak hesaplanması, gümrük vergilerinin de doğru hesaplanması; böylece gereksiz olarak fazla vergi ödenmesinin önüne geçilmesi , eksik vergi ödenmesi nedeniyle cezalar ve ilave mali külfetlerle karşı karşıya kalınmasının önlenmesi bakımından önemlidir.

GRANİT, gümrük işlemlerinin yapılmasından önce ve sonra gümrük kıymetinin doğru hesaplanması ve bu konudaki ihtilafların çözümü konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gümrük kıymeti ile transfer fiyatlandırması arasındaki bağın uluslar arası standartlarda sağlanması konusunda GRANİT, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasındadır.

Ayrıca, Gümrük Vergileri konusunda idare ile ihtilafa düşen mükelleflere de gerekli danışmanlık hizmetleri tecrübeli üst düzey yöneticilerimiz tarafından bizzat sunulmaktadır.