Hizmetlerimiz

Gümrük Rejimleri


Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat,Transit, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve Antrepo gibi gümrük rejimlerinin uygulanması ile ilgili gümrük mevzuatında ve diğer ilgili alanlarda yer alan hükümler ve kurallarla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi suretiyle firmaların, karar vermeden önce, bu rejimlerin sağlayacağı imkanların ve getireceği yükümlülüklerin neler olduğunu tam ve doğru olarak bilmelerini ve böylece isabetli kararlar almalarını sağlamak, gereksiz olarak adli ve/veya idari takibatlara maruz kalmalarını önlemek öncelikli amacımızdır. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden hangilerinin uygun ve yararlı olacağının belirlenmesi; eşyanın gümrük tarifesi ve menşei konularında da firmaların en doğru ve isabetli kararları vermelerini sağlayacak üst düzey danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen yerli ve yabancı firmalara gümrük ve diğer ilgili mevzuat/düzenlemeler çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle, ekonomik faydalarını maksimize etmelerine destek sağlanmaktadır.