Hizmetlerimiz

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları


Uluslararası işlemlerin vergilendirilmesi ve transfer fiyatlandırması çalışmaları ile raporlanması sırasında; ülkeler arasında ikili olarak imzalanmış olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nda yer alan lehte veya aleyhte, koruyucu ya da rahatlatıcı özel hükümlerin dikkate alınması, iyi ve doğru yorumlanıp, uygulanması gerekir. Ayrıca, OECD, uluslararası vergi standartlarındaki boşlukları ve uyumsuzlukları gidererek vergi anlaşmalarının istismar edilmesini önlemek üzere, ‘Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Eylem Planı (BEPS: Base Erosion and Profit Shifting) adıyla 15 özel eylemden oluşan bir plan açıklamıştır. Bu konuda, Türkiye dahil üye ülkeler tarafından imzalanan uluslararası anlaşma bir çok ülkede yürürlüğe girmiştir.

‘Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı’ (BEPS) ile ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelerin iş, faaliyet ve işlemleriniz üzerindeki etkileri tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük olabilir, dikkate almalısınız.

GRANİT YMM; çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumu, uygulaması, uluslararası vergilendirme ve farklı ülkelerde transfer fiyatlandırması konusundaki davalardan çıkan kararlar ile muhtemel sorunların önceden ele alınarak vergi ihtilaflarının önüne geçilmesi ve uluslararası tahkim dahil vergi ihtilaflarının çözümü, vergisel risklerinizin minimize edilmesi konularında hizmetler sunmaktadır

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.