Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Benchmark Raporu


Fonksiyonel analizi tamamlamak üzere, ilişkili kişiler arasında gerçekleşen işlemlerin emsallerinin analiz edilmesini ve özellikle fiyat, bedel ve kar marjı bakımlarından bunlarla karşılaştırılarak emsallerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesini, hesaplanmasını, tevsik edilmesini, ilişkili kişiler arasında uygulanacak fiyalandırma kriterlerinin ve bunların sıhhatinin analiz edilmesini, uluslararası kabul görmüş datalar (AMADEUS Pan-European Database) kullanılarak, simülasyonlar ve karşılaştırılabilirlik analizleri (benchmarking) yapılmasını, hesaplanan ve bulunan sonuçlara göre emsallere uygunluk bakımından zorunlu ve gerekli a’yarlamaların yapılmasını, uygulanacak en iyi transfer fiyatlandırması yönteminin ne olduğunun OECD Kurallarına, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ve yerel mevzuata göre uluslararası kabul görecek biçimde ve detayda belirlenmesini kapsar. Karşılaştırılabilirlik Analizine (Benchmarking) dayanmaksızın transfer fiyatlandırması yöntemi seçimi ciddi oranda yanılgı içerebilir.
 
Transfer Fiyatlandırması Benchmark (ekonomik analiz) hizmetleri için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.
 
Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için bizi arayınız.