Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz


İlişkili kişilerin tespitinde kullanılacak kriterlerin, organizasyonel yapı, varlıklar, faaliyetler, piyasa koşulları, sektör analizleri, iş stratejileri dahil fonksiyonel analiz vasıtasıyla ilişkili kişiler arasında yapılan sözleşmelerin, işlemlerin, iş akışlarının, risklerin analiz ve test edilmesini kapsar.

Bu kapsamda, aşağıdaki hususlar özellikle dikkate alınır:

- Transfer Fiyatlandırması raporları ve ekleri: Ana Dosya (Master File), Ülke Raporu (Local File) ve Ülke Bazında Raporlama (Country by Country Reporting)

- Transfer fiyatlandırması ve gümrük değeri sorunu

- Finansal işlemlerin (kredi, borç, alacak, faiz vb.) transfer fiyatlandırması

- Hakların (fikri mülkiyet hakları, patent, know-how, marka, yazılım, ar-ge vb) transfer fiyatlandırması

- Transfer fiyatlandırması ve işletmelerin yeniden yapılandırılması

- İşyeri, karın elde edilmesi ve transfer fiyatlandırması

- Dijitalleşme, dijital ekonomi ve transfer fiyatlandırması ilişkisi

- Hizmetlerin transfer fiyatlandırması

- Uluslararası transfer fiyatlandırması ihtilafları ve mahkeme kararları ile örnek olaylar

Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonel Analiz hizmetleri sırasında aşağıdaki çalışma ve analizler gerçekleştirilir:

  • Kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve yerine getirilen fonksiyonlar,
  • “Sorumluluk Merkezleri” (Responsibility Centers), “Harcama Merkezleri” (Expense Centers), “Maliyet Merkezleri” (Cost Centers), “Gelir Merkezleri” (Revenue Centers), “Kar Merkezleri” (Profit Centers) ve Yatırım Merkezleri (Investment Centers),
  • İş süreçleri analizi; satınalma, piyasa araştırması ve ticaret, işleme-montaj-üretim, pazarlama ve satış, lojistik,
  • Maddi sabit kıymetler ve gayrı maddi sabit kıymetler, fikri haklar (patent, know-how, lisans, endüstriyel dizayn vb)
  • Ürün yükümlülük riski, faaliyet riski, garanti riski, piyasa riski, kur farkı riski, stok riski , kredi riski, kapasite riski, tasfiye riski, lojistik riski ve çevre riski

TF ve fonksiyonel analiz hizmet detayları için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için bizi arayınız.