Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Raporları


İlişkili kişilerle işlem yapan vergi mükellefleri; transfer fiyatlandırması işlemlerini Maliye Bakanlığı tarafından istenilen standardlara uygun olarak bir rapor ile belgelendirmek zorundadır. Bu Raporun örnek dispozisyonuna aşağıdaki bölümde yer verilmektedir. Tam tasdik hizmeti almış olmak; Transfer Fiyatlandırması Raporlama yükümlülüğün yerine getirildiği anlamına gelmez. Unutmayınız ki; Transfer Fiyatlandırması riski geçiştirilecek bir konu olmayıp, Transfer Fiyatlandırması Raporu da “poşet çay” gibi hazırlanacak bir rapor değildir!

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI TEVSİK RAPORU DİSPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİLER
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu düzenlenen mükellefin;
 • Faaliyet alanı,
 • Gerçekleştirilen işlevler,
 • Üstlendikleri riskler,
 • Sahip oldukları varlıklar,
 • Ekonomik koşullar,
 • Pazar koşulları
 • İş stratejileri
II- İLİŞKİLİ KİŞİLER HAKKINDAKİ BİLGİLER
 • Mükellefle işlemler gerçekleştiren ilişkili kişilerin;
 • Vergi kimlik numaraları,
 • Adresleri,
 • Telefon numaraları
 • Faaliyet alanı,
 • Ekonomik koşulları,
 • Pazar koşulları,
 • Yasal düzenlemeleri,
 • İş stratejileri,
 • Gerçekleştirdiği işlevler,
 • Üstlendikleri riskler,
 • Sahip oldukları varlıklar
III- İLİŞKİLİ KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMİN AYRINTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
 • İlişkili kişiler arasında gerçekleşen tüm işlemlere ve sözleşmelere ait ayrıntılı bilgiler
IV- TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 • Karşılaştırılabilirlik analizine ilişkin ayrıntılar
 • Karşılaştırılabilir işlemlerin seçiminde kullanılan kıstaslar,
 • Karşılaştırılabilirliğin tespitinde düzeltim yapılmış ise buna ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 • Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılarak bu yöntemin kullanılma gerekçeleri,
 • Kullanılan yöntemin en uygun yöntem olduğuna ilişkin bilgi, belge ve hesaplamalar,
 • Emsallere uygun fiyat/bedel veya kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 • Emsal fiyat aralığı tespit edilmiş ise bu aralığa ilişkin hesaplamaları içeren ayrıntılı bilgiler,
V- SONUÇ
 • Raporda ele alınan işlemlerin kısaca açıklanması ve kullanılan analiz ve yöntemlerin ortaya konulması

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.