Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması Raporları


İlişkili kişilerle işlem yapan vergi mükellefleri; transfer fiyatlandırması işlemlerini Maliye Bakanlığı tarafından istenilen standardlara uygun olarak bir rapor ile belgelendirmek zorundadır. Bu Raporun örnek dispozisyonuna aşağıdaki bölümde yer verilmektedir. Tam tasdik hizmeti almış olmak; Transfer Fiyatlandırması Raporlama yükümlülüğün yerine getirildiği anlamına gelmez. Unutmayınız ki; Transfer Fiyatlandırması riski geçiştirilecek bir konu olmayıp, Transfer Fiyatlandırması Raporu da “poşet çay” gibi hazırlanacak bir rapor değildir!

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI TEVSİK RAPORU DİSPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİLER
 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporu düzenlenen mükellefin;
 • Faaliyet alanı,
 • Gerçekleştirilen işlevler,
 • Üstlendikleri riskler,
 • Sahip oldukları varlıklar,
 • Ekonomik koşullar,
 • Pazar koşulları
 • İş stratejileri
II- İLİŞKİLİ KİŞİLER HAKKINDAKİ BİLGİLER
 • Mükellefle işlemler gerçekleştiren ilişkili kişilerin;
 • Vergi kimlik numaraları,
 • Adresleri,
 • Telefon numaraları
 • Faaliyet alanı,
 • Ekonomik koşulları,
 • Pazar koşulları,
 • Yasal düzenlemeleri,
 • İş stratejileri,
 • Gerçekleştirdiği işlevler,
 • Üstlendikleri riskler,
 • Sahip oldukları varlıklar
III- İLİŞKİLİ KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMİN AYRINTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
 • İlişkili kişiler arasında gerçekleşen tüm işlemlere ve sözleşmelere ait ayrıntılı bilgiler
IV- TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 • Karşılaştırılabilirlik analizine ilişkin ayrıntılar
 • Karşılaştırılabilir işlemlerin seçiminde kullanılan kıstaslar,
 • Karşılaştırılabilirliğin tespitinde düzeltim yapılmış ise buna ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 • Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılarak bu yöntemin kullanılma gerekçeleri,
 • Kullanılan yöntemin en uygun yöntem olduğuna ilişkin bilgi, belge ve hesaplamalar,
 • Emsallere uygun fiyat/bedel veya kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 • Emsal fiyat aralığı tespit edilmiş ise bu aralığa ilişkin hesaplamaları içeren ayrıntılı bilgiler,
V- SONUÇ
 • Raporda ele alınan işlemlerin kısaca açıklanması ve kullanılan analiz ve yöntemlerin ortaya konulması

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.