Hizmetlerimiz

Uyuşmazlıkların Çözümü


Transfer Fiyatlandırması ile vergi değeri ilişkisi ve bu ilişkinin gerisindeki bilgi yetersizliği dahil çeşitli zaaflar sebebiyle; Transfer Fiyatlandırması uygulamasında vergi mükellefleri ile vergi idaresini gereksiz yere karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz gibidir. Özellikle, ülkemizde; “ben yazayım da sen mahkemeye git” anlayışı ile vergi adaletini zedeleyerek yapılan vergi incelemeleri ve tanzim edilen vergi inceleme raporlarının; vergi mükellefleri ile vergi idaresi ilişkilerini oldukça germesi kaçınılmaz görünmektedir. Şüphesiz ki; bu konuda vergi mükellefleri kadar vergi idaresine de düşen görev ve sorumluluklar mevcuttur.

GRANİT YMM; diğer mali konularda olduğu üzere, Transfer Fiyatlandırması konusunda olası veya vukubulan uyuşmazlık ve ihtilaflarınızın inceleme sırasında ve sonrasında temsil, uzlaşma veya vergi yargısı yoluyla çözümü konusunda ihtisasa ve deneyime yönelik hizmet sunarak, mali risklerinizi yönetip, minimize etmenize yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda olmak üzere, GRANİT YMM; çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumu, uygulaması, uluslararası vergilendirme ve farklı ülkelerde transfer fiyatlandırması konusundaki davalardan çıkan kararları da dikkate alarak, transfer fiyatlandırması ihtilaflarının önüne geçilmesi ve uluslararası tahkim dahil ihtilafların çözümü konularında hizmetler sunmaktadır.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.