Hizmetlerimiz

KDV İadesi


Tam istisna kapsamında, Katma Değer Vergisi’nden istisna edilen işlemler sebebiyle yüklenilen, ancak KDV indirim mekanizması yoluyla indirilemeyen KDV’lerin, indirimli orana tabi mal ve hizmetlerle ilgili KDV işlemleri sebebiyle yüklenilen, ancak KDV indirim mekanizması yoluyla indirilemeyen KDV’lerin ve iade hakkı tanınan KDV tevkifatı gibi diğer işlemler sebebiyle iade hakkı doğan KDV’lerin YMM tarafından incelenip, denetlenip, onaylanarak rapora bağlanması suretiyle nakden KDV iadesi alınması hizmetlerini kapsar.

KDV İadesi ve teminat mektubu çözülmesi işlemleriniz için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.