Hizmetlerimiz

Kobi Destekleri


250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve kendi içinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlere KOBİ denir.

Avrupa Birliği’nde ise, KOBİ; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 50 milyon Euro'yu, bilanço büyüklüğü ise, 43 milyon Euro’yu aşmayan ve kendi içerisinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir. Anlaşılacağı üzere, TR’deki büyük ölçekli işletmeler AB’de KOBİ sayılmakta ve AB’nin KOBİ’lere sunduğu desteklerden (UFUK 2020) yararlanabilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcileri için belirlenen destek alanları zaman zaman ekonominin gereklerine göre değişmekle birlikte aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Yerlileştirme programı: Sanayimizin ara malı ithalatını oluşturan ürün gruplarının yerlileştirilmesi ve yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanması.
  2. Sanayi işbirliği projelerinin etkin bir şekilde uygulanması
  3. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi: Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamını genişletiliyor.
  4. Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi
  5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yeni destekler
  6. Ar-Ge ve AR-GE’nin ticari ürüne dönüşmesi için destekler
  7. KOBİ'lere ihracat desteği

Bu alanlarda, zaman zaman değişmekle birlikte, nitelik olarak; KOBİ’lere Stratejik Ürün Destek Programı, İş Geliştirme Destek Programı, KOBİ gelişim ve Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, AR-GE İnavasyon Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı ve KOBİ İşbirliği Destek Programı, KOBİ Finansman Desteği, KOBİ’lere Devlet Destekli Alacak Sigortası, Yerli Malı Üretici Belgesi, gibi hibe ve/veya destekler sağlanmaktadır.

Hizmet detayları için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.