Hizmetlerimiz

Uluslararası Hibe Ve Destekler


Avrupa Birliği’nde KOBİ; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 50 milyon Euro'yu, bilanço büyüklüğü ise, 43 milyon Euro’yu aşmayan ve kendi içerisinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir. Anlaşılacağı üzere, TR’deki büyük ölçekli işletmeler AB’de KOBİ sayılmakta ve AB’nin KOBİ’lere sunduğu desteklerden (UFUK 2020) yararlanabilmektedir:

Ufuk2020 (Horizon 2020): Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlara verilen addır.

Hizmet detayları için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.