Hizmetlerimiz

Vergi Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü


Vergi incelemeleri ve vergi uyuşmazlıkları; istenmeyen ve can sıkıcı olduğu kadar mali risk taşıyan kaçınılmaz deneyimlerdir. GRANİT YMM; vergi ve sosyal güvenlik incelemeleri, uyuşmazlıkları/ihtilafları ile idari yoldan çözülebilir olanlar için yazılı müracaatların yapılması, yargıya intikal etmesi gereken uyuşmazlıklar için dava dilekçelerinin hazırlanması konularında işlemlerin gerçek mahiyetlerine ve gerisindeki yasal gerekçelere, içtihadlara, özelgelere uygun biçimde etkin ve bağımsız olarak uyuşmazlık müşavirliği hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası çifte vergilendirme; aynı işlem veya faaliyet üzerinden farklı ülkelerin vergi almak istemesi sonucunu doğurur. Ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme ikili anlaşmaları bu tür sorunları büyük ölçüde çözmektedir. Ancak, bazen farklı ülkelerin vergi idareleri çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumu ve uygulaması konusunda görüş ayrılığı içinde olabilir.

OECD tarafından önerilen ve üye ülkelerce kabul edilen 15 eylemden oluşan ‘Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Eylem Planı (BEPS, Action 14) uluslararası tahkim dahil, vergi uyuşmazlıklarını giderme mekanizmalarının çok daha etkin biçimde uygulanmasını öneriyor.

GRANİT YMM; çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumu, uygulaması, uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması davalarından çıkan kararlar ile muhtemel sorunların önceden ele alınarak vergi ihtilaflarının önüne geçilmesi ve uluslararası tahkim dahil vergi ihtilaflarının çözümü, vergi risklerinizin minimize edilmesi konularında hizmetler sunmaktadır

Kuruluş yılı olan 1997 yılından günümüze kadar, GRANİT YMM'nin vergi davası müşavirliğini yaptığı şirketler, vergi mahkemeleri ve temyiz merciindeki tüm davalarını kazanmışlardır.