Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvikleri Ve Destekleri


Yatırım teşvik belgesi sahibi kurumların elde edecekleri kazançlar, her bir bölge için Bakanlar Kurulunca belirlenen yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar, Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların finansmanının devletçe karşılanacak tutarıdır. Uygulama yapabilmek için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın tespit edilmesi (hesaplanması) gerekmektedir.

Ayrıca, teşvik belgeli yatırımlara; KDV ve gümrük muafiyeti, SGK işveren prim muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, yapı harçları muafiyet, emlak vergisi muafiyeti ve damga vergisi muafiyeti uygulanabilmektedir.

Bunlarla birlikte, KOBİ’ler dahil tüm şirketlere Enerji Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri ile Enerji Tasarrufu Gönüllü Anlaşma Destekleri sağlanmaktadır.

Yukarıdaki hizmetlerle ilgili detaylar için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.