Kurumsal

Hakkımızda


GRANIT YMM; iş dünyası ile danışmanlık firmaları ve kamu otoritesi arasında mevcut olan anlayış, beklenti ve yaklaşım farklılıklarından hareket ederek 1997 yılında; üst düzey kalitede, yenilikçi, ihtiyaçlara ve uluslararası standardlara uygun mali risklerin kontrolü ve yönetimi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri ile yönetim danışmanlığı hizmetlerinin, ekonomi, işletme, finans ile vergi hukukunun, ticaret hukukunun entegre edillerek uygulanmasına öncülük etmiştir.

Yakın zamana kadar, “çok uluslu şirket” deyimi “büyük şirketler” ile özdeşleştiriliyordu. Oysa ki; günümüzün en önemli trendi olan küreselleşme; her büyüklükteki şirketler için yeni ve farklı iş ve yatırım fırsatları sunuyor. Bu değişimin ve gelişmelerin farkında olan bir çok küçük ve orta ölçekli şirket, hem uluslararası piyasalarda iş ve yatırım yapmanın avantajlarından yararlanıyor, hem de risklerini minimize ediyor. GRANİT YMM; hem uluslararası iş imkanlarını, hem de uluslararası standardlarda profesyonel danışmanlık hizmetlerini şirketinize tanıştırıyor.

GRANİT YMM’nin ortaklarının, personelinin ve çözüm ortağı olarak işbirligi yaptığı danışmanların; yurt dışında, uluslararası piyasalarda, özel sektörde ve kamu kesiminin değişik birimlerinde ve kademelerinde üst seviyelerde görev almış olmaları sayesinde; kamu kuruluşlarının dolayısıyla da yerli ya da yabancı özel sektörün her hangi bir işten ve biribirinden beklentilerinin daha kolay, etkili, tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanır.

 

TBBCI                          TPA Global

 

McMillan Woods