Kurumsal

Hizmet Anlayışımız


GRANİT YMM’nin ortaklarının yurt dışında, uluslararası piyasalarda, özel sektörde ve kamu kesiminin değişik birimlerinde ve kademelerinde üst seviyelerde görev almış olmaları sayesinde; kamu mali yönetiminin dolayısıyla da yerli ya da yabancı özel sektörün her hangi bir işten ve biribirinden beklentilerinin daha kolay, etkili, tam ve eksiksiz olarak karşılanması sağlanır.

İstanbul ve Ankara Ofisleri vasıtasıyla hizmet sunan GRANİT YMM, geleneksel denetim ve danışmanlık firmalarının çok daha ilerisinde; yerli ve yabancı şirketlerden, sınır ötesi veya çok uluslu şirketlere, KOBI’lere, aile şirketlerine, sanayi işletmelerinden ticari işletmelere kadar; ekonomi, işletme, finans, vergi ve ticaret hukuku ilkelerini birleştirerek uluslararası standartlarda ve kalitede “mali risk planlaması ve yönetimi” hizmetleri sunar.

GRANİT YMM, müşterilerinin bir birinden farklı ihtiyaçlarına, önceliklerine ve beklentilerine “müşteri odaklı” etkili, efektif ve ekonomik çözüm ortağı olmak iddia ve anlayışı ile yanıt verir.

GRANİT YMM’nin metodolojisi ise; bir birini tamamlayan sekiz temel perspektif üzerine kuruludur:

  • Finansman Perspektifi : Ortaklarınızın ilgisi ve memnuniyeti
  • Üretim Perspektifi : Teknoloji geliştirme kapasite ve kabiliyeti, üretim mükemmelliği
  • Müşteri Perspektifi : Müşterilerinizin ilgisi ve memnuniyeti
  • Kreditör Perspektifi : Kredi verenlerin ilgisi, kredibiliteniz ve kreditörlerinizin memnuniyeti
  • Yönetim Perspektifi : Çalışanlarınızın ilgisi ve memnuniyeti, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım
  • Yaratma ve Öğretme Perspektifi : Organizasyonunuzun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesi
  • Koordinasyon Perspektifi : Şirketinizin amaçları, araçları ve aralarındaki uyum
  • Sosyal Perspektif: Kamu idaresinin, yasaların, toplumun ve sosyal çevrenin beklentilerine uyum