Hizmetlerimiz

Vergi Planlaması - BEPS


GRANİT YMM'nin vergi planlaması hizmetleri hem yerel vergi uygulamalarını hem de transfer fiyatlandırması, ikili vergi anlaşmaları ve BEPS dahil, uluslararası vergi uygulamalarını kapsamaktadır:

Çok vergi ve sosyal güvenlik primi ödediğinizden şikayetçi olduğunuzu biliyoruz. Çünkü, gerçekten çok vergi ve sosyal güvenlik primi ödemeniz isteniyor. Günümüzde, vergi vermek ve sosyal güvenlik primi ödemek kadar, vergi ve sosyal güvenlik primi alıp, tahsil etmek de zor. Vergi incelemesi ve vergi cezası riski, sosyal güvenlik denetimleri; hem vergiyi hem de sosyal güvenlik primlerini şirketiniz için en pahalı finansman metoduna dönüştürebilir.

Ekonomideki kaynak yaratma sıkıntısı; hem Hazine'yi hem de birer girişimci olan vergi mükelleflerini/işyerlerini zorluyor. Şirketlerin her yılın sonunda kar-kazanç-vergi hesaplamak yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü ve riskini önceden hesaplayabilmeleri, ciddi ve esnek vergi planlamaları yaparak, kurumsal bir vergi politikası izlemeleri ve yasal vergi tasarrrufu haklarını sonuna kadar kullanmaları kazanç ve kar paylarının artmasına neden olur.

Yasal sınırlar çerçevesinde, şirketinizin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyetin vergi mevzuatı (kanunlar, tebliğler, iç genelgeler, karanameler, muktezalar, içtihadlar) karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından/desteklerinden yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırabilmelerine imkan sağlar.

OECD tarafından Temmuz 2013’te 15 eylemden oluşan ‘Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Eylem Planı (BEPS) adıyla bir anlaşma önerisinde bulundu. OECD üyesi ülkelerce kabul edilen anlaşma; uluslararası vergilendirmede uyum, özün önceliği ve saydamlık sorunlarının çözümünü amaçlıyor. Bu çerçevede, uluslararası vergi standartlarındaki boşlukları ve uyumsuzlukları gidererek vergi anlaşmalarının ekonomik işlemlerin gerçek mahiyetine uygun olmayan yapay biçimde istismar edilmesini, karların gerçek ekonomik faaliyet olmayan vergisiz veya düşük vergili yerlere (offshore’lara/vergi cennetlerine) aktarılmasını önlemek için üye ülkeler arasında uluslararası işbirliği sağlıyor. Şubelerin vergi etkisinin nötralize edilmesi, aynı işlemin farklı vergi otoritelerince vergi bakımından farklı ele alınmasının (hibrid uygulamaların) önlenmesi, kontrol edilen yabancı kurum kuralı, faizlerin vergi matrahından düşülmesi, gerçek malikin/hak sahibinin (beneficial owner) belirlenmesi, bilgi paylaşımının ve standart raporlamaların zorunlu hale gelmesi gibi uluslararası işbirliği alanları vergi mükelleflerini yasal vergi planlaması sınırları içinde kalmaya yönlendiriyor.

Ekonomideki hızlı dijitalleşme trendi, dijital ortam üzerinden gerçekleşen uluslararası iş ve işlemlerde (e-ticaret, B2B vb.) gelir ve kurumlar vergisi ile KDV uygulamalarının önemini arttırıyor.

GRANİT YMM; BEPS, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumu, uygulaması, uluslararası vergilendirme ve farklı ülkelerde transfer fiyatlandırması konusundaki davalarından çıkan kararlar ile muhtemel sorunların önceden ele alınarak vergi ihtilaflarının önüne geçilmesi ve vergisel risklerin minimize edilmesi için yerel ve uluslararası vergi planlaması hizmetleri sunmaktadır.